Suomalaisia matemaatikoita

MATEMAATIKOITA

Kirjoista ”Matematiikan miehiä” ja ”Tieteiden kuningatar”:

Lorenz Lindelöf (1827 – 1908)

Hän oli yliopiston rehtori, kouluhallituksen ylijohtaja ja kolmea säätyä edustanut valtiopäivämies

Työskenteli matemaatikkona henkivakuutusyhtiö Kalevassa

Helsingin yliopistossa on stipendirahasto hänen kunniakseen

Jarl Lindeberg (1876 – 1932)

Hänet tunnettiin keskeisen raja-arvolauseen tutkimisesta

Teknillisen korkeakoulun opettaja

Anders Lexell (1740 – 1784)

Häntä on pidetty suurimpana suomalaisena tieteilijänä

Matemaatikko ja tähtitieteilijä

Saavutti mainetta pallogeometrian ja komeettojen liikkeen tutkijana

Hänen mukaansan on nimetty komeetta ja asteroid

Martin Johan Wallenius (1731 – 1773)

Teki lukuisia tutkimuksia matematiikan alalla

Otti Turussa ensimmäisenä käyttöön infinitesimaalilaskun, soveltaen sitä geometrian ja mekaniikan ongelmien ratkaisemiseen

Lars Ahlfors (1907 – 1996)

Hän tutki erityisesti Riemannin pintoja, kvasikonformikuvausta sekä funktioteoriaa

Hän ratkaisi Denjoyn hypoteesin 21-vuotiaana

Toimi professorina Helsingin yliopistossa, Zürichin teknillisessä korkeakoulussa ja Harvardin yliopistossa

Hän oli ensimmäinen matemaatikko, joka sai sekä Fieldsin mitalin että Wolfin palkinnon

Hjalmar Mellin (1854 – 1933)

Hänet tunnetaan Mellinin muunnoksesta

Myöhempinä vuosinaan hän tutki kriittisesti Albert Einsteinin kehittämiä teorioita

Karl Sundman (1873 – 1949)

Hän tuli kuuluisaksi esitettyään ratkaisun kolmen kappaleen probleemaan

Hänen mukaansa on nimetty Kuun kraatteri, sekä asteroidi

Felix Iversen (1887 – 1973)

Matematiikan professori Helsingin yliopistossa

Neuvostoliitto myönsi Iversenille Stalinin rauhanpalkinnon vuonna 1954

Kustaa Inkeri (1908 – 1997)

Inkeriä pidetään suomalaisen lukuteorian koulukunnan perustajana

P.J. Myrberg (1892 – 1976)

Kuului Ernst Lindelöfin oppilaista muodostuneeseen ryhmään, joka nosti suomalaisen funktioteoreettisen koulukunnan ja samalla Helsingin yliopiston matematiikan laitoksen maailmanmaineeseen

Hän oli kansainvälisesti arvostettu Riemannin pintojen ja automorfi funktioiden tutkija

Matti Jutila (1943 – )

Hän tutki analyyttistä lukuteoriaa

Jutila on onnistunut pienentämään Linnikin vakion ylärajaa

Leo Sario (1916 – 2009)

Hän muutti 1950 Yhdysvaltoihin, jossa hän työskenteli Kalifornian yliopistossa

Täällä hän teki tutkimuksia funktioteorian alalla ja tutki erityisesti Riemannin pintoja

E.J. Nyström (1895 – 1960)

Hänen tutkimustyönsä suuntautui lähinnä numeeriseen analyysiin

Hän julkaisi noin 65 tieteellistä artikkelia, sekä useita korkeakoulutasoisia geometrian oppikirjoja

Hän kehitti kansainvälistä tunnustusta saaneen algoritmin differentiaaliyhtälön numeeriseksi ratkaisuksi

Aimo Tietäväinen (1937 – )

Hän oli Turun yliopiston matematiikan professori 1968–2000

Hänen tutkimuskohteitaan olivat kunta-, luku-, ja koodausteoria

Hänelle on Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. luokan ritari, joka hänelle myönnettiin vuonna 1993

K.I. Virtanen (1921 – 2006)

Hän uudisti funktioteorian tutkimusta

Hänen isänsä oli Nobel-palkittu kemisti, professori A. I. Virtanen

Hän toimi Helsingin yliopistossa matematiikan professorina

Rolf Nevanlinna (1895 – 1980)

Hän oli akateemikko ja yksi tunnetuimmista suomalaisista matemaatikoista

Hän oli erikoistunut funktioteoriaan

Hänet tunnetaan erityisesti meromorfisia funktiota koskevan Nevanlinnan teorian kehittäjänä

Frithiof Nevanlinna (1894 – 1977)

Hän väitteli tohtoriksi kompleksianalyysistä vuonna 1918

Hän oli henkivakuutusyhtiö Salaman päämatemaatikko vuosina 1918–1930

Hänen merkittävimmät matemaattiset saavutukset liittyvät hänen yhteistyöhönsä Rolf Nevanlinnan kanssa

Nevanlinnan teoria oli veljesten yhteistyötä vaikka se onkin saanut nimensä Rolf Nevanlinnan mukaan

Ernst Lindelöf (1870 – 1946)

Hän oli funktioteorian ja differentiaaliyhtälöiden tutkija

Hän perusti kansainvälisesti merkittävän suomalaisen funktioteorian koulukunnan

Hän toimi Helsingin yliopiston matematiikan professorina vuosina 1903–1938

Suomen matemaattinen yhdistys jakaa vuosittain parhaan matematiikan pro gradun tai diplomityön tekijälle Ernst Lindelöf – palkinnon

Olli Lehto (1925 – )

Hän on matemaatikkona jatkanut Ernst Lindelöfin ja Rolf Nevanlinnan edustamaa funktioteoreettista suuntausta

Hänen johdollaan on valmistunut 18 väitöskirjaa

Kalle Väisälä (1893 – 1968)

Hän oli koulumatematiikan uudistaja

Hänen kirjoittamansa kirja Vektorianalyysi on ollut erittäin käytetty matematiikan oppikirja Suomen korkeakouluissa

Hän laati myös oppikouluissa ja lukioissa käytettyjä algebran ja Geometrian oppikirjoja