Videos

copy-of-img_9911-2En betydande del av videofilmerna är interjuver. Intervjuade är

  • Teknikens Akademiker rf:s verksamhetsledare Heikki Kauppi,
  • Tammerfors Tekniska universitets professor Markku Kivikoski,
  • Helsingfors universitets professorer Mats Gyllenberg, Samuli Siltanen samt Teemu Roos,
  • pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens direktör Hillevi Mannonen
  • Summamutikka-centrets direktör professor Juha Oikkonen.

Bland filmerna finns även presentationsvideor över olika utbildningssektorer samt matematikens lärovideor. Representerade är även Pekka Peuras och Maarit Rossis videor vilka behandlar utbildningsverksamheten.