Rakennusinsinööri

Saija opiskelee rakennustekniikkaa Oulun ammattikorkeakoulussa. Hän oli lukion jälkeen rakennuksella töissä ja tänä aikana kiinnostus alaa kohtaan vahvistui. Kaisa on valmistunut OAMKista rakennusinsinööriksi keväällä 2015. Kaisa työskentelee rakennuttajatoimisto Promenilla ja suoritti myös viimeisen vuoden opinnot työn ohessa.