MAL avasi uuden 55 tarinaa matematiikasta -sivuston

Matemaattis-luonnontieteellisten Alojen Akateemiset ry.(MAL) täyttää tänä vuonna 55 vuotta,ja juhlistaa syntymäpäiviään julkaisemalla verkkosivuston otsikolla ”55 tarinaa matematiikasta”.

Olemme MAL:ssa hyvin vahvasti tunnistaneet sen huolen, jota mm. yliopistojen professorit ovat esittäneet opiskelijoiden matematiikan lähtötietoihin liittyen.  Yliopistossa ei ole käytännön mahdollisuutta järjestää niin runsasta matematiikan täydennysopetusta opintojen alkuun kuin monesti näyttäisi olevan tarpeen. Olemme myös tunnistaneet usein esitettyjä väitteitä matematiikan ylenmääräisestä vaikeudesta tai tarpeettomuudesta ”käytännön elämässä”.  Nämä väitteet haluamme osoittaa virheellisiksi. Sivustomme tarkoitus on osoittaa, että matematiikka on sekä hauskaa että hyödyllistä.  Kohderyhmämme ovat ennen kaikkea eri-ikäiset koululaiset sekä matematiikan opettajat.

Verkkosivuston laadinnassa ovat mukana Pirjo Silius-Miettinen (puh.joht.), Katri Halkka (MAOL), Jyri Jämsä, Jaakko Ojala, Lasse Paajanen ja Raimo Voutilainen.  Kaikki ovat MAL:n jäseniä.

Sivuston keskeiset osiot ovat tarinat, videot ja pelit.

Tarinoissa esitellään mm. yläkoulun ja lukion matematiikka-aiheisten kirjoitus-kilpailujen satoa, matematiikan historiaa sekä eräiden matemaatikoiden kohtaloita ja elämäntarinoita.  Edelleen esitetään piin (π) tarina, tekniikan museon teknologiakasvatuksen toimintamalli varhaiskasvattajille sekä Helsingin yliopiston matematiikan oppimiskeskus Summamutikka.  Tarinoina ovat myös ensimmäinen Suomessa rakennettu tietokone Esko, matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura, matematiikkakilpailut ja matematiikan sanat.

Videoista merkittävä osa on haastatteluja.  Haastateltavina ovat Tekniikan Akateemiset ry:n toiminnanjohtaja Heikki Kauppi, Tampereen Teknillisen yliopiston professori Markku Kivikoski, Helsingin yliopiston professorit Mats Gyllenberg, Samuli Siltanen ja Teemu Roos, Ilmarisen johtaja Hillevi Mannonen ja Summamutikka-keskuksen johtaja professori Juha Oikkonen. Videoiden joukossa on myös koulutusalojen esittelyvideoita ja matematiikan opetusvideoita.  Myös ovat esillä Pekka Peuran ja Maarit Rossin opetustoimintaa käsittelevät videot.

Pelejä ovat ”Nopparavit”, joka perehdyttää kahden nopan heittoon liittyvään todennäköisyyslaskentaan, ”Vektoraketti” ja ”Yksikköympyrä”.  Näissä kaikissa on hauskasti pelillistetty matematiikan perusasioita.

Sivustolla on paljon matematiikkaa ja matematiikan opetusta käsitteleviä aiheita.

Sivusto on testausvaiheessa ja sen ensimmäinen versio on määrä julkistaa lokakuun 2016 puolessavälissä. Tämän jälkeen on tarkoitus lisätä materiaalia vähitellen.

MAL:lle on tärkeää, että koululaiset ja opettajat ottaisivat sivuston omakseen, tutustuisivat sen tarinoihin ja videoihin, pelaisivat sen pelejä ja lähettäisivät MAL:iin ideoita ja vinkkejä sivuston kehittämiseksi. Tehdään yhdessä matematiikkaa tutuksi.

MAL on ollut sivustoa laatiessaan yhteydessä moniin sidosryhmiin, joka näkyy mm. sivuston linkeissä.  Erityinen kiitos kuuluu MAOL:lle, jonka edustaja on ottanut aktiivisesti osaa työryhmän työhön.

Täydellisempi versio tästä tekstistä löytyy Dimensio-lehden numerosta 4/2016.

kirjoittanut

Fil.tri Raimo Voutilainen