Järjestöiltä matematiikan kehitysohjelma opetushallinnolle

 

 

Matematiikkavajeen vaikutuksista Suomen tulevaisuuteen kantavat huolta kolme matemaattis-luonnontieteellisen ja tekniikan alan järjestöä Tekniikan akateemiset TEK, Matemaattis-luonnontieteellisten Alojen Akateemiset MAL ja Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL, jotka luovuttivat tänään oman ehdotuksensa matematiikan opetuksen kehittämisohjelmaksi Opetushallitukselle.

 – Uusimmat Pisa-tulokset kertovat, että Suomella on edelleen monia vahvuuksia, mutta sijoituksemme – varsinkin poikien sijoitus – matematiikassa on pudonnut. Pikkuveli Viro on kirmannut iloisesti Suomen ohi, ja etelänaapurin kouluissa näytetään myös tietävän, miten pojat saadaan innostumaan matematiikasta, sanoo TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström.

Matikainen-Kallström antoi Suomen hallitukselle  kiitosta siitä, että se on jo varannut viisi miljoonaa euroa luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen laadun parantamiseen ensi vuoden talousarviossa.

– Toivottavasti panos ei jää kertaluontoiseksi, vaan on alku useamman vuoden kehittämistyölle.

– Opetusministeriölle ja Opetushallitukselle osoittamassamme matematiikan kehittämisohjelmassa nostamme esille konkreettisia toimia, joilla voimme ruokia matemaattisesti lahjakkaimpien lasten ja nuorten intoa, pitää huolta, että kaikki saavat vahvan matemaattisen pohjan sekä tukea opettajia heidän tärkeässä työssään, Matikainen-Kallström totesi.

Matematiikan kehittämisohjelmassa ehdotetaan seuraavia toimia:

Oppilaita tuetaan ja kannustetaan.
Jo varhaiskasvatuksessa käytetään leikkejä ja pelejä, jotka sisältävät laskemista.
Eritasoisten oppilaiden tarpeet otetaan huomioon.
Matematiikan opetusta yhdistetään muiden aineiden opetukseen.
Järjestetään matikkaleirejä.
Innostetaan ja valmennetaan matematiikan huippuoppilaita tukemalla kilpailutoimintaa.

Nuorille ja opintojaan aloittaville tarjotaan mahdollisuus parantaa, syventää ja laajentaa matematiikan taitojaan esimerkiksi varusmiespalvelun aikana tai valmiuskursseilla.

Matematiikan opettajille, luokanopettajille ja opinto-ohjaajille järjestetään työajalla opetusmenetelmiä, oppimistuloksia ja matematiikan merkitystä esitteleviä kursseja ja seminaareja.  Opettajien kansainvälistä yhteistyötä tuetaan esimerkiksi matka-apurahoilla.

Matematiikan opetuksessa nostetaan kunniaan hyviksi havaitut vanhat menetelmät. Pyritään saamaan opettajiksi erityisesti matematiikan opetukseen motivoituneita henkilöitä. Luodaan matemaattisesti suuntautuneiden koulujen verkosto, esimerkiksi maakuntakeskuksiin. Selvitetään opetussuunnitelmien ja pedagogisten menetelmien toimivuus ja oppimateriaalin laatu.

 

Ohjelma sai myönteisen vastaanoton

– Ohjelmassa esitettyihin tavoitteisiin on helppo yhtyä. Lupaan viedä viestiä eteenpäin sekä opetushallituksessa sekä ministeriöön, jolla ovat rahahanat, sanoi kehittämisohjelman vastaanottanut yleissivistävästä koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta vastaava Opetushallituksen johtaja Jorma Kauppinen.

– Olemme jo nytkin tehneet hyvää yhteistyötä alan järjestöjen, erityisesti MAOLin kanssa. Monia toimenpiteitä on jo aloitettu sekä matematiikan että ohjelmoinnin opetuksen kehittämiseksi, muutos on meneillään, Kauppinen kertoi.

Kauppisen mielestä järjestöjen nyt ehdottamat lisäpanostukset opettajien täydennyskoulutukseen ja leiritoimintaan ovat tarpeellisia.

– Myös tutor-opettajien koulutukseen panostetaan. Tänä syksynä pitkäkestoista täydennyskoulutusrahaa on osoitettu nimenomaan matematiikan opetuksen kehittämiseen.

Kauppisen mielestä tärkeintä on herättää yleinen ymmärrys matematiikan merkityksestä. Hän heitti palloa takaisin myös järjestöille ja koteihin:

– Kaikki ei ole koulujen käsissä, vaan myös kotona voidaan vaikuttaa. Alisuoriutuville on tyypillistä, että ei ole totuttu lukemaan kirjoja ja koulua ei koeta merkitykselliseksi.

 

Opetellaan perusasiat

Alakoululaiset ovat näppäriä älypuhelimien ja pelien kanssa, mutta oikeassa elämässä pitää osata myös ynnätä, vähentää, kertoa ja jakaa.

– Jos laskutaidot katoavat, meillä ei ole kohta enää peliteollisuutta eikä muutakaan teknistä osaamista vaativaa toimeliaisuutta, matematiikan taitojen parantamiseen tähtäävän Matematiikan opetuksen kehittämisohjelmaa laatimassa ollut MALin puheenjohtaja Pirjo Silius-Miettinen varoittaa.

Hän painottaa nimenomaan alakoululaisten opetusta.

– Matematiikka pitää tuoda lapsen elämään silloin, kun tämä on innokkaimmillaan oppimaan. Teiniä on vaikea saada kiinnostumaa hiili- ja vetyatomeista, jos perustaidot uupuvat, eikä minkäänlaista kimmoketta aiheeseen ole aiemmin syntynyt, Silius-Miettinen sanoo.

= = = = =

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
– puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström, TEK, 050 512 1578
– puheenjohtaja Pirjo Silius-Miettinen, MAL, 040 747 2930
– puheenjohtaja Leena Mannila, MAOL, 0400 187 827
– osaaminen ja tutkimus -yksikön johtaja Jari Jokinen, TEK, 0400 914 839