Berättelser

img_0023-2I berättelserna presenteras bl.a. skörden från skrivtävlingarna med matte-tema i högstadierna och gymnasierna, matematikens historia, samt några matematikers öden och livshistoria.

Vidare presenteras historien om pii (π), tekniska museets verksamhetsmodell i teknologifostran för förskolpedagoger samt inlärningscentret för matematik, Summamutikka vid Helsingfors universitet.

Som berättelser finns även den första i Finland byggda datorn ”Esko”, föreningen för forskning i matematikens och naturvetenskapernas undervisning, matematiktävlingarna samt en berättelse om ordet matematiks ursprung.