55 berättelser

På webbplatsen finns det många ämnen som behandlar matematik och dess undervisning.

Vi på Matematisk-naturvetenskapliga Akademiker (”MAL”)  har starkt identifierat den oro som bl.a. universitetens professorer har framfört angående studenternas förkunskaper i matematik. Universiteten har inte någon möjlighet i praktiken att ordna så mycket kompletterande undervisning i matematik i början av studierna som det ofta synes vara nödvändigt. Vi har också identifierat ofta framförda påståenden om matematikens översvallande svårighet och dess onödighet i det ”praktiska livet”. Dessa påståenden vill vi visa vara felaktiga. Med vår webbplats vill vi visa att matematik är både roligt och nyttigt.