Matemaattisten aineiden opetuksen tutkimusseura

Tausta

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran sääntöjen mukaan seuran tarkoituksena on edistää matematiikan ja luonnontieteiden opetukseen liittyvää tutkimusta, lisätä siihen kohdistuvaa harrastusta sekä soveltaa tutkimusta käytännön opetustyöhön. Tätä varten Seura edistää tutkijoiden välistä yhteistoimintaa välittämällä tutkimustietoa sekä järjestämällä kokouksia ja seminaareja, pitää yhteyttä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin seuroihin ja tutkimuslaitoksiin sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Seura on perustettu vuonna 1983 ja sen puheenjohtaja on professori Harry Silfverberg.

Seuran jäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä sitä haluavan Suomen kansalaisen, joka on toiminnallaan matematiikan ja luonnontieteiden opettajana, opetuksen tutkijana tai muuten edistänyt Seuran tarkoitusperiä. Kunniajäseneksi seura voi kutsua erittäin ansioituneen koti- tai ulkomaisen tutkijan.

Tapahtumia

Seura järjestää vuosittain tutkimuspäivät. Tutkimuspäivien matematiikan ja luonnontieteiden opetukseen perustuvat esitykset vertaisarvioidaan ja niistä tehdään ”proceedings” -julkaisu. Vertaisarvioituja julkaisuja voidaan julkaista lisäksi mm. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisusarjassa. Julkaisut on luettavissa osoitteessa http://www.protsv.fi/mlseura/julkaisut.php

Turussa 29.-30.10.2015 seura myönsi kannustuspalkinnon parhaasta matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen alan pro gradu –tutkielmasta Matti Väisäselle Jyväskylän yliopistosta. Palkintojen saajien nimet ja aiheet löytyvät osoitteesta http://www.protsv.fi/mlseura/gradup.php

Matti Väisäsen tutkielma ”Luonnontieteellisen tiedon luonteen tutkiva oppiminen luokanopettajakoulutuksessa” on palkinnon myöntäjien perusteluiden mukaisesti erittäin ajankohtainen Suomen opetussuunnitelmauudistuksen kannalta, mutta myös laajemmin tiedeyhteisössä. Tutkimuksessa saatiin todisteita, että jo hyvin lyhytkestoisella opetusinterventiolla voidaan saada aikaan merkittävää kehitystä luonnontieteellisen tiedon luonteen (NoS) ymmärtämisessä. Matti Väisäsen Pro gradu -tutkielma hyväksyttiin Jyväskylän yliopistossa 17.12.2014. Työn ohjasi dosentti Anssi Lindell ja tarkastivat Anssi Lindell sekä dosentti Juha Merikoski.